KONIEC

UPROSTRED DNA SLNKO ZHASNE
ZMIZNE Z MODREJ OBLOHY
VŠADE JE TMA NEVIDNO NA KROK
NIKTO NEVIDI POD NOHY
V OCIACH LUDI ZIVOT ZHASINA
PLANY O ZAJTRAJSOM DNI
DOVTEDY SKONCI VSETKO ZIVE NA ZEMI
NA CELEJ GULATEJ ZEMI

REF: SLNKO UZ KRVACA
       NEVLADZE SVIETIT AKO KEDYSI 
    SVETLO SA STRACA
     A SPACATI NASE ZIVOTY
     SLNKO UZ KRVACA
        ODCHADZA PREC VIAC HO NEBUDE
      SVETLO SA STRACA
       A ZIVOT NA ZEMI POMINIE

TEPLOTA KLESA LUDIA MRZNU
MOZOG ICH PRESTAVA POSLUCHAT
VZDUCH MINA MNOZSTVO LUDI
ZA CHVILU NEBUDE CO DYCHAT
BEZIACI CAS UBIEHA NAM
PLYNIE HROZNE RYCHLO
KONCI SA SVET ZIVYCH TVOROV
PRICHADZA K NAM HLUCHE TICHO